تبلیغات
کلاس ششم - انواع تغییرات
انواع تغییرات

انواع تغییرات:

1-تغییرات فیزیکی

2-تغییرات شیمیایی

 

الف) تغییر فیزیكی: 

در این نوع تغییر شكل، اندازه و حالت ماده تغییر می‌کند. اما خواص و ماهیت ماده تغییر نمی‌کند. تبخیر، تصعید، میعان و سایر تغییر حالت‌ها و نیز خرد شدن، سائیدن و ... از جمله تغییرات فیزیكی هستند.

 

ب) تغییر شیمیایی: 

به تغییری گفته می‌شود كه در نتیجه آن خواص و ماهیت ماده تغییر می‌کند و ماده یا موادی با خواص جدید حاصل می‌شود.

هنگامی كه آب به كمك جریان الكتریسیته تجزیه می‌شود گازهای هیدروژن و اكسیژن پدید می‌آیند این دو ماده هیچ شباهتی با آب ندارند.

 

سوختن چوب، زنگ زدن آهن، تغییر رنگ پارچه، زرد شدن برگ درختان، هضم غذا، تبدیل شدن شیر به ماست و پنیر از جمله تغییرات شیمیایی هستند.

اگر چند قطره نیتریك اسید غلیظ بر روی فلز مس بریزیم گاز خرمایی رنگ نیتروژن دی اكسید كه بوی تند و آزار دهنده ایی دارد تشكیل می‌شود.

 

 
اگر لوله محتوی گاز نیتروژن دی اكسید را در آب جوش قرار دهیم رنگ قهوه ای پر رنگ ظاهر می‌شود(شكل1)

اگر لوله را سرد كنیم مولکول‌های سه اتمی نیتروژن دی اكسید به مولکول‌های 6 اتمی دی نیتروژن تتراكسید كه بی رنگ است تبدیل می‌شود.(شكل 3)

اگر هر دو لوله را در آب ولرم قرار دهیم تعدادی از مولکول‌ها NO2 و تعدادی N2O4 خواهند بود كه در این صورت رنگ خرمایی كم رنگ مشاهده خواهد شد. این تغییرات از نوع شیمیایی و برگشت پذیر هستند.

 

نشانه تغییر شیمیایی

انرژی و تغییرات ماده

هر تغییر شیمیایی با نشانه ایی همراه است. این نشانه حاكی از تشكیل یك ماده جدید می‌باشد البته باید توجه داشت كه برخی از این نشانه‌ها در تغییر فیزیكی هم دیده می‌شوند.

 

قانون پایستگی جرم

لاوازیه در سال 1782 به این نتیجه رسید كه وقتی ماده ای به ماده دیگر تبدیل می‌شود وزن كلی آن تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر در یك تغییر شیمیایی همواره مجموع جرم واكنش دهنده‌ها برابر مجموع جرم فراورده‌هاست یعنی جرم ثابت باقی می‌ماند.

 

مثلاً از سوختن چوب در هوا، موادی مانند كربن، دود، خاكستر، بخار آب و ... پدید می‌آید جرم كربن، دود، خاكستر، بخار آب و هوای مصرف شده برابر جرم چوب اولیه خواهد بود. و یا اگر 4 گرم آهن و 7 گرم گوگرد را با هم حرارت دهیم حتماً 11 گرم آهن سولفید حاصل می‌شود.[ یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 ] [ 10:50 ب.ظ ] [ کلاس ششم ]

[ نظرات() ]