تبلیغات
کلاس ششم - ادامه سوالات آزمون ریاضی ششم
ادامه سوالات آزمون ریاضی ششم

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری هفتم

 نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری هشتم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری نهم

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری دهم

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری یازدهم

 نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری دوازهم

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری سیزدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری چهاردهم

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری پانزدهم

 نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری شانزدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری هفدهم

 نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری هیجدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری نوزدهم

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری بیستم

   نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری بیست و یکم

 

 نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری بیست و دوم

 

 مونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری بیست و سوم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی سری بیست و چهارم

 [ یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 ] [ 02:40 ب.ظ ] [ کلاس ششم ]

[ نظرات() ]