تبلیغات
کلاس ششم - اضطراب امتحان چیست؟
اضطراب امتحان چیست؟

ضطراب یكی از شایع ترین اختلالات نوروتیك است كه همه انسان ها در شرایط مختلف آن را تجربه می كنند و دارای انواع و درجات مختلف است كه یكی از انواع آن اضطراب در زمان امتحان است كه دانش آموزان در زمان ارزیابی در پایان سال تحصیلی دچار آن می شوند.در تعریف اضطراب امتحان باید گفت: نوعی مشغولیت ذهنی است كه دانش آموز درباره نتیجه امتحان و یا در ارزیابی خود به همراه دارد. اضطراب سازنده نوعی از اضطراب است كه شخص را برای فعالیت درسی و برنامه ریزی منظم تر سوق می دهد و معمولاً شخص را فعال و توانمند می سازد تا بتواند نتیجه بهتری از مطالعه خویش به دست آورد.
اضطراب مشكل آفرین نوعی از اضطراب است كه با دلهره و تشویش زیاد همراه بوده و با درگیری ذهنی و تصوری كه مبنی بر موفق نبودن در امتحان است، وسواس مطالعه كردن مثل خواندن بیش از حد، بی توجهی به خواب و غذا همراه می شود.


نشانه های اضطراب سازنده
۱ـ دانش آموز علاوه بر نشان دادن حساسیت مناسب به درس، روند زندگی معمولی خویش را ادامه می دهد. مثل: خوردن، خوابیدن و حرف زدن با خانواده.

۲ـ دانش آموز هنگام مطالعه نوعی از هیجان مثبت دارد.

۳ـ بیشترین وقت خود را برای خواندن درس صرف می كند نه همه وقت خویش را.
۴ـ با آرامش و اطمینان بیشتری مطالعه می كند.
۵ ـ عوامل محیطی تاثیر كمتری بر او دارند.
۶ ـ آنچه را كه مطالعه می كند به راحتی می تواند در ذهنش نگه دارد و یا به حافظه بسپارد.
 

نشانه های اضطراب مشكل آفرین
۱ـ بدون اطمینان درس می خواند.www.zibaweb.com

۲ـ در موقع خواندن درس، به نتیجه امتحان بیشتر فكر می كند تا به یادگیری.۳ـ مشغولیت ذهنی بخش وسیعی از ذهن و سیستم روانی اش را در برمی گیرد و موجب می شود درباره موفقیت و عدم موفقیت خود، مطالبی را بر زبان آورد.۴ـ احساس دلشوره و تشویش مداوم دارد. ۵ ـ افكار و نگرش منفی دارد.۶ ـ اضطراب او با نشانه های روان تنی مثل درد در ناحیه معده، شكم و حالت تهوع همراه است.۷ـ اختلال در خوردن مثل پرخوری یا كم خوری.۸ ـ اختلال در خواب، پرخوابی یا كم خوابی یا كرختی روزانه.۹ـ نداشتن تمایل برای خواندن كتاب و گاهی تلاش مضاعف برای بیشتر خواندن درس ها.۱۰ـ لجبازی و بهانه گیری های مختلف می كند.۱۱ـ گریه های طولانی و بی علت دارد.
* علل وجود اضطراب امتحان
۱ـ كمال گرایی یا ایده آل بودن (شخص دوست دارد همیشه جزو برترین ها باشد.)۲ـ نداشتن آمادگی قبلی (شخص به خاطر مطالعه ناكافی و یا برنامه ریزی منظم یا ضعف بنیه علمی دچار اضطراب می شود.)
۳ـ ترس از دست دادن موقعیت خویش در خانوادهwww.zibaweb.com
۴ـ فشار بیش از حد والدین (تذكرات مكرر والدین برای مطالعه بیشتر فرزند، او را دچار اضطراب می كند.)
۵ـ والدین مضطرب (گاهی اوقات والدین مستقیماً چیزی درباره اضطراب امتحان نمی گویند، اما خودشان در زندگی مضطربند. فرزند اضطراب والدین را درونی كرده و روی مسئولیت اصلی خویش یعنی درس خواندن متمركز می كند.)۶ ـ رقابت (دانش آموزی كه در كلاس یا بین اقوام و دوستان خود، نوعی احساس رقابت با آنان دارد.)۷ـ رفتار معلم و مدرسه در جلسه امتحان (سختگیری و مقررات سخت و نامطلوب سر جلسه امتحان، این كه معلم و ناظر امتحان با بیان مطالبی یا مقرراتی اضطراب را در دانش آموز ایجاد می كند.)۸ ـ مقایسه كردن (والدینی كه فرزند خویش را با دیگران مقایسه می كنند و یا تاكید بر موفقیت دیگران و ضعف فرزند خویش دارند.)
۹ـ وعده نامناسب دادن (والدینی كه پاداش یا امكان مناسبی را به شرط كسب نمرات برتر (بیست) به فرزند خویش می دهند، احساس از دست دادن پاداش در نظر گرفته شده نوعی اضطراب برانگیز است.)
  [ پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ] [ 08:35 ق.ظ ] [ کلاس ششم ]

[ نظرات() ]