تبلیغات
کلاس ششم - سوالات علوم درس اول
سوالات علوم درس اول

به نام خداوند بخشنده و مهربان

نام و نام خانوادگی:                                   نام پدر:                                پایه ششم

آزمون مداد کاغذی                                   درس علوم                            آموزگار:آقابابایی

1

درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید.

آزمایش برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه صورت می گیرد.

مشاهده گاهی باید دقیق باشد.

فرضیه بر اساس مشاهده و اطلاعات جمع آوری شده بیان می شود.

نظریه همان پاسخ یا پاسخ های احتمالی به مسئله ی موجود است.

بله

خیر  

تاحدودی

 

 

 

2

قسمت های مناسب را به هم وصل کنید.

                                                                                                                                رطوبت هوا

                                    چسبیدن بادکنک                                        شدید بودن جریان هوا

                                                                                    اثر بارهای الکتریکی

                       نچسبیدن بادکنک                                        باردار نشدن بادکنک ها

بله

خیر  

تاحدودی

 

 

 

3

گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

به نظر سیما پخش شدن بوی غذا در فضای خانه به علت جنبش مولکولهای گاز است.این گفته مربوط به کدام مورد است؟

الف)نظریه                            ب)مشاهده                             ج)فرضیه سازی                           د)آزمایش

اولین مرحله از روش علمی چیست؟

الف)تعریف مسئله                      ب)احساس مسئله                        ج)پیشنهاد راه حل                         د)صورتبندی فرضیه

روش علمی-----------------------

الف)3مرحله دارد و منظم است      ب)3مرحله دارد و نامنظم است      ج)5مرحله دارد و نامنظم است     د)5مرحله دارد و منظم است

بله

خیر  

تاحدودی

 

 

 

4

کامل کنید.

به بیان نظر یا نظرات خود درباره ی یک مسئله------------------------می گویند.

--------------------------بخشی از زندگی است.

بله

خیر  

تاحدودی

 

 

 

5

پاسخ دهید.

از مقایسه ی نقطه ی انجماد آب شرب و آب شور دیده می شود که آب شور در دمای پایین تری منجمد می شود.برای این مسئله فرضیه ای بنویسید.

 

هر چه یک قطعه یخ را خردتر کنیم زمان ذوب شدن آن بیشتر کاهش می یابد.برای این فرضیه آزمایشی طراحی کنید و مراحل تحقیق را بنویسید.

 

بله

خیر  

تاحدودی

 

 

 

بازخورد معلم:[ شنبه 5 بهمن 1392 ] [ 08:51 ب.ظ ] [ کلاس ششم ]

[ نظرات() ]