تبلیغات
کلاس ششم - درس دهم
درس دهم

 

       سلام.خوش آمدید       

 

 

      درس دهم  علوم

درس دهم

1- در بدن انسان 50 تا ................... میلیون سلول دارد .(75 )

2- مخمر نوعی ................. تک سلولی است (قارچ)

3- فردی به نام ............... اولین میکروسکوپ را ساخت .(رابرت هوک)

4- مرکز فرماندهی سلول که همه کارهای سلول را هدایت می نماید ................ است (هسته)

5- نخستین بار یک دانشمند انگلیسی به نام .................. سلول های مرده را در برش های چوب پنبه مشاهده کرد .(روبرت هوک)

6- نقش سیتوپلاسم در سلول چیست ؟

درون غشاء قرار داشته و بخش ژله ای سلول را تشکیل می دهد که همه بخش های سلول را در خود جای می دهد .

7- سه قسمت اصلی سلول را نام ببرید ؟

1- غشاء یا پوسته 2-سیتوپلاسم 3- هسته

8- هسته در کدام قسمت سلول قرار دارد ؟ ( سیتوپلاسم )

9- میکروسکوپ چیست ؟

وسیله ای است که با آن بیشتر سلول ها و جانداران تک سلولی را مشاهده می کنیم .

10-در بدن انسان چه تعداد سلول وجود دارد ؟50

تا 75 میلیون سلول وجود دارد .

11-مخمر چیست ؟ چگونه زیاد می شود ؟

نوعی قارچ تک سلولی است . با جوانه زدن زیاد می شود .

12- ذره بین اجسام ریز را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد ؟(10 تا 20 برابر بزرگتر)

13-اولین میکروسکوپ توسط چه کسی ساخته شد و چه چیزی را با آن مشاهده کرد ؟

رابرت هوک حدود 400 سال پیش اولین میکروسکوپ را ساخت و توانست ساختمان چوب پنبه را

با آن ببیند .

14- اصطلاح (سلول) به چه معناست ؟(سلول به معنای اتاق کوچک است )

15- میکروسکوپ های نوری نمونه را تا چند برابر بزرگتر نشان م دهند ؟(دو هزار برابر )

16- وظیفه ی سلول های نگه دارنده روزنه (سلول نگهبان روزنه) در برگ گیاهان چیست ؟

باز و بسته نگه داشتن روزنه های هوایی برگ را بر عهده دارد .[ چهارشنبه 9 اسفند 1391 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ کلاس ششم ]

[ نظرات() ]