تبلیغات
کلاس ششم - تفاوت معلم باجاذبه ومعلم بی جاذبه
تفاوت معلم باجاذبه ومعلم بی جاذبه

معلم بی جاذبه

1- به دیگران بی‌توجه است و حرمت و جایگاه آنان را پاس نمی‌دارد

2- افسرده و ظنین است.

3- از عامل ترس برای انگیزش و مدیریت بهره می‌گیرد.

4- مستبد و جزمی است.

5- با تندی سخن می‌گوید و روح شادابی و شوخ طبعی در گفتار او دیده نمی‌شود.

6- از این که فراگیری را پیش دوستانش مورد انتقاد قرار دهد، لذت می‌برد.

7- به فراگیران امکان طرح سؤال نمی‌دهد.

8- جز به کتاب درسی به منابع دیگری مراجعه نمی‌نماید و به همین سبب همیشه معلومات ثابت و محدود دارد.

9- غالباً می‌خواهد خواسته‌های خود را به فراگیران تحمیل نماید.

10- در وضع ظاهری نقایصی دارد. مثلاً لباس زننده می‌پوشد.

11- ثبات عاطفی ندارد و نمی تواند هیجان‌های خود را کنترل نماید.

12- انضباط پیچیده و سختی دارد و به دلیل ناتوانی در اداره کلاس به انضباط شدید و پیچیده متوسل می‌شود.

 معلم با جاذبه

1- علاقه‌مند به ارزش و احترام دیگران است.

2- شاداب، پرنشاط و با اعتماد است.

3- به عامل تشویق برای تحریک انگیزه توجه دارد.

4- به مشورت معتقد است.

5-  بشاش، آرام و شوخ طبع است.

6- به ندرت از فراگیران انتقاد و عیب‌جویی می‌کند.

7- همکاری فراگیران را در طرح فعالیت‌های یادگیری جلب می‌نماید.

8- معلوماتش در رشته درسی عمیق است و تنها کتاب درسی را مرجع قرار نمی‌دهد.

9- برای عقاید فراگیران احترام قایل است.

10- خوش ظاهر و خوش‌لباس است و البته به گونه‌ای خود را آرایش نمی‌دهد که جلب توجه نماید.

11- ثبات عاطفی دارد و به ندرت افسرده و دلسرد نشان می‌دهد.

12- معیارهای معقولی وضع می‌کند که نه زیاد سخت باشد و نه زیاد آسان[ یکشنبه 28 خرداد 1391 ] [ 01:55 ق.ظ ] [ کلاس ششم ]

[ نظرات() ]